Rok akademicki Aktualności

Dla kogo jest liturgia?

14.01.2020 r.

Czy liturgia jest dla Boga, czy dla człowieka? Od takiego pytania rozpoczął konferencję w pierwszym dniu skupienia tego roku ks. Krzysztof Porosło. Przestrzegał, że większość nadużyć liturgicznych jest tłumaczona "potrzebą duszpasterską". Tymczasem ważne są zarówno forma, jak i treść czynności liturgicznych. Staranność w zachowaniu formy pomaga w kształtowaniu wiary - trudniej uwierzyć w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, gdy kapłan nie okazuje zewnętrznego szacunku Najświętszemu Sakramentowi. Im bardziej liturgia jest dla Boga, tym bardziej służy człowiekowi.

Zmiana dziekanów

07.02.2020 r.

W ostatnim dniu zimowej sesji egzaminacyjnej odbyła się w seminarium kapituła. Po części modlitewnej i sprawozdawczej nadszedł czas na wybory. Dziekanem wspólnoty seminaryjnej na semestr letni został br. Szymon Dendys (kurs III), a odpowiedzialnym za koordynację działań kleryków na Wielkim Odpuście Kalwaryjskim przez najbliższe dwa lata - br. Bartłomiej Rochowiak (również z kursu III).

W ramach wolnych wniosków dyskutowano m.in. o wprowadzeniu języka łacińskiego do modlitw porannych, zasadności wymiany materaców, przeniesieniu godzinek do kaplicy MB Bolesnej, przesunięciu terminu jesiennej jednodniówki oraz stworzeniu dodatkowej płaszczyzny dla rozmów na tematy bieżące.

O Komunii Świętej

08.02.2020 r.

Czy należy się cieszyć, że w Polsce do Komunii Świętej przystępuje kilkanaście procent wiernych? A może bliższe ideału są wspólnoty w Europie Zachodniej, gdzie sto procent uczestniczących w Eucharystii przystępuje do Komunii? Na te i inne pytania odpowiadał ks. Krzysztof Porosło, który po raz drugi z rzędu prowadził dzień skupienia.

Pierwsza część konferencji traktowała o historii Komunii Świętej i jej związku z Eucharystią. Jako kluczowy został zaprezentowany dekret o częstej Komunii Świętej z 1905 roku, dzięki któremu dzisiaj wierni mogą przyjmować Pana Jezusa nawet codziennie. Ks. Krzysztof podkreślił również wartość Komunii duchowej oraz uczestnictwa w Eucharystii - nawet bez przystępowania do Komunii.

W drugiej części zostały omówione owoce Komunii Świętej: jedność z Chrystusem (a nawet "stawanie się Chrystusem"), zjednoczenie z braćmi oraz uzdrowienie z grzechu.

Na koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz Mszę świętą wspólnota seminaryjna udała się do sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach.

Sto lat bazyliki

23.02.2020 r.

Decyzją Ojca Świętego Benedykta XV kościół św. Franciszka w Krakowie nosi miano bazyliki mniejszej. 23 lutego wypadła setna rocznica przyznania jej tej godności.

Dzień wcześniej w sali włoskiej odbyły się dwa wykłady: o. dr Franciszek Solarz przedstawił pokrótce historię Franciszkanów w Krakowie, a o. dr hab. Zdzisław Gogola wymienił najważniejsze wydarzenia, które w ciągu ostatnich stu lat miały miejsce w bazylice św. Franciszka. Przypomniał, że bezwzględnie najważniejszym z nich jest obecność Jezusa Eucharystycznego. Po wykładach została wyświetlona animacja sporządzona na podstawie badań archeologicznych krypt w kościele oraz na krużgankach.

Centralnym punktem obchodów stulecia była niedzielna Msza święta w samo południe, której przewodniczył metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski. W homilii odwołał się do słów świętego Pawła, który wierzących w Chrystusa nazywa świątynią Boga - kimś ważniejszym niż obiekty wznoszone z kamienia, drewna i cegieł.

Kolejne etapy

24.02.2020 r.

W drugiej połowie lutego część braci rozpoczyna kolejne etapy na swojej drodze do kapłaństwa. 24 lutego diakoni zdali (na piątki!) egzamin jurysdykcyjny z prawa kanonicznego i teologii moralnej. Dla braci Dawida Nowaka i Mateusza Gliwy był to przedostatni egzamin w seminarium; teraz czeka ich wyjazd na praktyki diakońskie do Dąbrowy Górniczej i Sanoka.

Tego samego dnia podczas Eucharystii, której przewodniczył o. prowincjał Marian Gołąb, bracia z III i IV roku zostali wprowadzeni w posługi. Nowym akolitą został br. Dawid Jeziorski, natomiast bracia Dawid Bujas, Szymon Dendys, Jakub Kolaja i Bartłomiej Rochowiak są teraz lektorami.

O ochronie nieletnich

29.02.2020 r.

Ochrona dzieci, młodzieży oraz osób bezbronnych przed procederem wykorzystywania seksualnego była tematem sobotniego spotkania, w którym wzięli udział klerycy trzech seminariów Studium Franciszkańskiego. W ramach spotkania o. Adam Żak SJ przedstawił fakty i błędy, na których Kościół uczy się postępowania wobec ofiar i sprawców. W drugiej części p. Anna Seredyńska mówiła o typowych cechach sprawców oraz osób wykorzystywanych, a także o rozpoznawaniu i reagowaniu na problem.

Nawróćmy się!

05.03.2020 r.

Nawrócenie ma dwa wymiary: musimy oderwać się od zła i zwrócić się ku Bogu - przypominał w czasie dnia skupienia o. Mirosław Lipowicz CSsR. Zadaniem osób konsekrowanych jest nawracać się i prowadzić innych do nawrócenia. Czasami konieczny jest wstrząs, jak u św. Pawła pod Damaszkiem. Konferencjonista mówił również o mocy słowa Bożego oraz dzielił się swoim doświadczeniem posługi egzorcysty.

Tematem homilii było prawe sumienie, którym odznaczał się m.in. św. Kazimierz. Cechuje się ono dojrzałością i odpowiedzialnością, a można je uformować poprzez modlitwę, Eucharystię i sakrament pokuty.