Rok akademicki Aktualności

Procesja św. Stanisława

14.05.2018 r.

W drugą niedzielę maja część braci z seminarium wzięła udział w mającej niezwykle bogatą tradycję procesji św. Stanisława z Wawelu na Skałkę. Nieśliśmy w niej relikwie franciszkańskich świętych związanych z Krakowem: św. Maksymiliana oraz bł. Michała i bł. Zbigniewa.

Uroczystościom ku czci patrona Polski przewodniczył kard. Giuseppe Versaldi, prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, a udział wziął m.in. prezydent RP Andrzej Duda. Homilię podczas Mszy świętej na Skałce wygłosił przewodniczący KEP, abp Stanisław Gądecki.

Relikt czy drogowskaz?

19.05.2018 r.

19 maja odbyło się przy Franciszkańskiej sympozjum "Rycerstwo Niepokalanej – relikt przeszłości czy drogowskaz przyszłości?", zorganizowane przez Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe.

Rozpoczęło się ono od Eucharystii pod przewodnictwem o. prowincjała, na której homilię wygłosił prezes polskiego MI, o. Stanisław Piętka. W części naukowej wysłuchaliśmy referatów o prawodawstwie Rycerstwa (p. Małgorzata Sztolf), formach realizacji jego idei (o. Robert Stachowiak) i Szkole Ewangelizacji Niepokalanej (p. Janusz Jaraźny i p. Małgorzata Rochowiak). Spotkanie zwieńczyła dyskusja o kształcie MI, którą animował o. Piotr Cuber.

Przed święceniami

01.06.2018 r.

Przełom maja i czerwca jest w seminarium czasem bardzo intensywnym - nie tylko dlatego, że zbliżają się egzaminy. W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa część braci udała się na Eucharystię na Wawelu oraz procesję na rynek; pozostali wzięli udział w popołudniowej procesji w kościele św. Franciszka. Wieczorem wszyscy zebraliśmy się na adoracji, aby otoczyć modlitwą braci przygotowujących się do przyjęcia sakramentu święceń.

Nazajutrz po wykładach ruszyliśmy z przygotowaniami do święceń. Tego samego dnia o 16:30 uczestniczyliśmy w Mszy świętej z ponownym umieszczeniem w bazylice relikwii bł. Salomei. Kończyła ona rekognicję relikwii pierwszej polskiej klaryski w siedemset pięćdziesiątą rocznicę jej śmierci. Wieczorem odbyły się uroczyste nieszpory, podczas których kandydaci do święceń złożyli wyznanie wiary i przysięgę wierności Kościołowi Katolickiemu.

Nowi kapłani i diakon

02.06.2018 r.

Z rąk o. bpa Edwarda Kawy sakrament święceń przyjęli dzisiaj trzej franciszkanie. Diakonem został br. Mateusz Wojtowicz, a prezbiterami bracia Mateusz Kłosowski i Piotr Kantorski. Nowi kapłani w najbliższych dniach będą odprawiać swoje Msze prymicyjne, a już niebawem rozpoczną posługę w przydzielonych im wspólnotach klasztornych.

Dzień skupienia – czerwiec

Po święceniach i prymicjach naszych braci przyszedł czas na ostatni w tym roku akademickim dzień skupienia. Poprowadził go ks. dr Paweł Gałuszka, który zaproponował rozważania nad ewangelią o bogatym młodzieńcu. Ostrzegał przed narzucaniem Bogu własnej wizji powołania oraz opieraniem wiary na emocjach. Zachęcał do wolnego wyboru Bożego marzenia i odnalezienia swojego miejsca w winnicy Pana.

Spotkanie z s. Bertą

09.06.2018 r.

W dniu liturgicznego wspomnienia męczenników z Peru, bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego, wzięliśmy udział w Eucharystii o godzinie 16:30 w bazylice. Przewodniczył jej franciszkański misjonarz z Ameryki Południowej, o. Marek Krupa.

Po Mszy świętej w auli bł. Jakuba odbyło się spotkanie z s. Bertą Hernandez, peruwiańską zakonnicą, która współpracowała z błogosławionymi. Wysłuchaliśmy opowieści o ostatnich godzinach życia ojców Zbigniewa i Michała - odprawionej Mszy, porwaniu, sądzie i wywiezieniu za miasto na miejsce kaźni. Na koniec odśpiewaliśmy dla s. Berty życzenia z okazji jej 75 urodzin.

Wakacje

23.06.2018 r.

Dzisiaj uroczystą Mszą świętą zakończyliśmy rok akademicki 2017/2018 i zaczęliśmy wakacje. W homilii o. prowincjał zachęcał do służby jednemu Panu niepodzielnym sercem.

Dzień wcześniej odbyła się kapituła seminaryjna. W bardzo rozbudowanej części sprawozdawczej podsumowaliśmy miniony semestr. Następnie o. rektor podziękował br. Mateuszowi za posługę dziekana. Nowym dziekanem został przez wybór wspólnoty seminarium br. Jan Pawlik.

W miesiącach letnich obok czasu wolnego czeka nas mnóstwo pracy - pomoc na naszych placówkach oraz przy Franciszkańskim Spotkaniu Młodych i Wielkim Odpuście Kalwaryjskim. Zespół "Fioretti" będzie świętował pięćdziesięciolecie swojego istnienia.