Rok akademicki 2018/2019

Śluby wieczyste 2018

02.10.2018 r.

04 października o godzinie 11.00, w naszej franciszkańskiej bazylice p.w. św. Franciszka będą miały miejsce śluby wieczyste naszych czterech braci: br. Arkadiusza, br. Artura, br. Dawida i br. Mateusza. Prosimy was, nasi drodzy dobrodzieje i sympatycy o modlitwę za naszych współbraci.

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Pierwszego października oficjalnie został rozpoczęty nowy rok akademicki.

Po raz pierwszy w historii Braci Mniejszych w Krakowie zostały utworzone wspólne studia trzech rodzin franciszkańskich: reformatów(prowincja MB Anielskiej), kapucynów(prowincja św. Józefa) i konwentualnych(prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię).

Obchody rozpoczęliśmy Mszą świętą w kościele p.w. stygmatów św. Franciszka na Bronowicach Wielkich. Po Eucharystii udaliśmy się do sali, gdzie miało miejsce przywitanie, zaprzysiężenie nowych studentów i wykład inauguracyjny. W uroczystości wzięli udział prowincjałowie ww. prowincji, rektorzy, wykładowcy, współbracia i wszyscy franciszkańscy studenci.

Transitus i śluby wieczyste

W dzień poprzedzający liturgiczne wspomnienie naszego regułodawcy świętego Franciszka, w naszej bazylice przy placu wszystkich świętych, odbyło się tradycyjne nabożeństwo o nazwie Transitus w trakcie którego wspominamy śmierć-przejście świętego współbrata z ziemi wygnania do niebiańskiej chwały. Podczas celebracji usłyszeliśmy słowa Franciszka kierowanie do wszystkich wiernych i szczególne błogosławieństwo skierowanie do braci na chwilę przed śmiercią. Czytania były przeplatane modlitwami i śpiewem. W nabożeństwie towarzyszyła schola a także wzięli udział zgromadzeni wierni.

4 października, czterech braci złożyło wieczyste śluby. Bracia Artur Spodar, Arkadiusz Góra, Mateusz Gliwa i Dawid Nowak zobowiązali się już na zawsze żyć w posłuszeństwie, bez własności i w czystości, wdrażając w życie Ewangelię na wzór naszego brata św. Franciszka z Asyżu.

Neoprofesi złożyli profesję wieczystą na ręce prowincjała brata Mariana Gołąb.

Zaproszenie na „Dzień św. Franciszka”

05.10.2018 r.

Zapraszamy serdecznie na „Dzień św. Franciszka” - 7 października(niedziela) - na Plac Franciszkański przed Bazyliką w godz. od 12.00 do 18.00.

W programie m.in. prezentacja wystawy „Klisze pamięci. Labirynty” Mariana Kołodzieja, więźnia obozu Auschwitz, prezentacja inicjatyw franciszkańskich, występy zespołów muzycznych, kuchnia franciszkańska oraz możliwość zwiedzenia niedostępnych miejsc w klasztorze i obejrzenia starodruków z Biblioteki Franciszkańskiej. 
Nie zabraknie zabaw i atrakcji dla najmłodszych! :)

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania imienin św. Franciszka z Asyżu :)
___________________________________
https://www.franciszkanie.pl/a…/krakow-dzien-sw-franciszka-3

„Dzień św. Franciszka” na piątkę!

07.10.2018 r.

Dzisiejszą niedzielę możemy uznać za jak najbardziej udaną ze względu na udane wspólne świętowanie, w kościele i na placu przy naszej bazylice. 

Od 7 lat powstaje tradycja wspólnego świętowania imienin św. Franciszka, które gromadzi turystów i mieszkańców Krakowa. Naszym zadaniem jest organizacja tego wydarzenia razem z fundacją "Brat Słońce"(http://bratslonce.pl/) a owocem tego spotkania jest radość i dobro, które dostrzegamy w odwiedzających nas. To dla nas piękny dar z nieba. Dziękujemy za współtworzenie i zapraszamy w przyszłym roku!

Pokój!


Wszystkich Świętych

Po Mszy o godzinie 16.30 odbywały się procesję po kościele w intencji zmarłych. 

Tego dnia (jak i przez całą oktawę) bracia odwiedzali zmarłych. 
Część braci wyjechała na dwa dni z seminarium, aby pomóc w zbieraniu wypominków w Dąbrowie Górniczej i Szklarskiej Porębie.

Przypominamy:

  • W dniach od 1-go do 8-go listopada (oktawa Wszystkich Świętych) za nawiedzenie cmentarza i modlitwę w intencji zmarłych można uzyskać odpust zupełny  i ofiarować w intencji dusz w czyśćcu cierpiących.

Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest:

- stan łaski uświęcającej (spowiedź sakramentalna)

- przyjęcie Komunii Świętej

- modlitwa w intencjach Ojca Świętego

- brak przywiązania do jakiegokolwiek grzech

Listopadowy „Dzień skupienia”

07.11.2018 r.

Na początku tego miesiąca, bo już drugiego dnia listopada, o. Łukasz Samiec podczas rekolekcyjnej konferencji przybliżył nam tematykę śmierci.

Dlaczego taki temat?

Ponieważ "Dzień skupienia" został zaplanowany na 2-go listopada, t.j. tegoroczny dzień zaduszny. 


W czasie pierwszej konferencji dowiedzieliśmy się jak człowiek na przestrzeni wieków odnosił się do śmierci - jako do misterium przemijania. 

Została nam także ukazana, na podstawie Pisma Świętego, chrześcijańska koncepcja śmierci jako radosnego przejścia - ze śmierci do prawdziwego życia.

Listopadowa „jednodniówka”

12.11.2018 r.

Dwa razy do roku, w wolnym czasie, mamy możliwość wyjechania z seminarium na tak zwaną "jednodniówkę". 

Wtenczas otrzymujemy 50 zł i 24 godziny - czas w którym możemy przebywać poza seminarium.

Sami wybieramy miejsca do których chcemy się udać(przynajmniej dwóch braci), by cieszyć się sobą  i odpocząć od codzienności. 

W tym semestrze, 10-go listopada, utworzyliśmy grupy wyjazdowe:
-do Niepołomic i puszczy niepołomickiej;
-w Tatry(Zakopane);
-Czerna i Ojcowski Park Narodowy;
-Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska;
-odpoczynek na miejscu, w Krakowie.

Niektórzy musieli wyjechać po trzeciej nad ranem, by ze wszystkim zdążyć na czas. Jak myślisz, która to grupa? :)


Światowy Dzień Ubogich

17.11.2018 r.

Włączamy się w obchody Światowego Dnia Ubogich. To znaczy posługujemy jako wolontariusze i spędzamy swój wolny czas razem z ubogimi w namiocie spotkań na Małym Rynku.

To wydarzenie, ludzie biorący w nim udział dają ubogim bardzo wiele form pomocy materialnej, emocjonalnej i duchowej. Nasi bracia i siostry mogą w namiocie spotkań skorzystać z ciepłego posiłku, konsultacji socjalnej, medycznej, posłuchać muzyki, wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych takich jak projekcja filmu, koncert czy spektakl. 

 My włączamy się w pomoc przy bufecie, t.j. wydawanie posiłków, rozlewanie herbaty/kawy a także jesteśmy wśród ubogich i dla nich :)

Szczegółowy program, informacje, zdjęcia i aktualności na: http://sdu.malopolska.pl/Uroczystości z okazji 750-lecia śmierci bł. Salomei

20.11.2018 r.

Wczoraj, 19-go listopada obchodziliśmy święto z okazji 750-lecia śmierci pierwszej polskiej klaryski, bł. Salomei. Do tego wydarzenia przygotowywaliśmy się bezpośrednio przez trzy dni poprzedzające dzień liturgicznego wspomnienia świętej. Z tej okazji braliśmy udział w wotywnych mszach świętych w naszej Bazylice z okolicznościowym kazaniem, które głosił o. Andrzej Zając.

Siostry klaryski, przy ulicy Grodzkiej, przygotowywały się do tego wydarzenia poprzez nowennę miesięcy a następnie 9-cio dniową nowenne prowadzoną przez jednego z naszych współbraci - o. Rafała Antoszczuka. Przez ostatnie trzy dni włączaliśmy się w te obchody poprzez posługę liturgiczną na mszach świętych.

18-go listopada, w niedzielę - wigilię liturgicznego wspomnienia bł. Salomei, liturgii przewodniczył ks. abp. Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Dodatkowo swoją obecnością zaszczycił nas pan prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką.

Podsumowanie Come&See

25.11.2018 r.

Podczas tego spotkania przyjechało 9 chłopaków, którzy mogli zobaczyć w praktyce jak się żyje w zakonie. Uczestniczyli w naszym planie dnia poza małymi wyjątkami. 


Sesja franciszkańska

29.11.2018 r.

Zaczyna funkcjonować zwyczaj organizowania corocznej sesji franciszkańskiej tworzonej przez różne rodziny zakonne w środowiskach seminaryjnych.
W tym roku spotkanie pod hasłem „Bóg dawca i miłośnik życia” odbyło się 29 listopada a rozpoczęliśmy je eucharystią w panewnickiej bazylice Braci Mniejszych - organizatorów wydarzenia. Następnie udaliśmy się na poczęstunek po którym wysłuchaliśmy trzech konferencji o tematyce bioetycznej.

Prelekcje wygłosili:
o. dr. Witold Salamon OFM: Prawo naturalne, sumienie oraz ochrona życia wg. bł. Jana Dunsa Szkota;
dr. n. med Przemysław Binkiewicz: Godność prokreacji człowieka w ujęciu praktycznym;
o. dr. Tacjan Wójciak OFM: Świętość i godność ludzkiego życia w nauczaniu Kościoła – wskazania moralne.

Oprócz naukowej strony wydarzenia był to dla nas dzień integracji i radości przeżywanej w powiększonej wspólnocie rodziny franciszkańskiej.

Grudniowy Dzień Skupienia

01.12.2018 r.

W tym miesiącu dzień skupienia poprowadził o. Piotr Bielenin, gwardian miejscowej wspólnoty klasztornej. 

Ukazał nam na przykładzie św. Maksymiliana wartość zawierzenia Maryi dzisiaj i to jak ono jest ważne dla franciszkańskiego charyzmatu. Święty Maksymilian to dla nas współczesny wzór jak dziś żyć w pełni dla Boga przez Maryję. 

Ten dzień skupienia to kolejny krok do odnowienia zawierzenia naszego życia, wspólnot i całej prowincji Niepokalanej.