Rok akademicki 2022/2023

Misterium męki naszego Pana

08.04.2023 r.

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy, Liturgia Męki Pańskiej, Ciemna Jutrznia. Celebracje, które podejmujemy w czasie Triduum Paschalnego podejmują wspomnienie ofiary krzyżowej Pana Jezusa. Jest to dla nas czas szczególnej refleksji nad tajemnicą naszego odkupienia. Przed nami kulminacja obchodów tego świętego czasu - Liturgia Wigilii Paschalnej.

Wielkanoc

11.04.2023 r.

Liturgia Wigilii Paschalnej wyróżnia się swą wyjątkową formą spośród wszystkich celebracji. Czytania zaczerpnięte z Pisma Świętego ukazują drogę zbawienia ciągnącą się przez wieki, która swój moment kulminacyjny osiągnęła w ofierze Syna Bożego – Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Liturgia ta podkreśla fakt odkupienia rodzaju ludzkiego. Radość z faktu zmartwychwstania wyraziliśmy procesją rezurekcyjną, która odbyła się przez naszą bazyliką. Nieodłącznym elementem naszego życia zakonnego, franciszkańskiego jest Liturgia Godzin. Również w niej wspominaliśmy wielkie dzieła Boże.

350-lecie beatyfikacji bł. Salomei

26.05.2023 r.

W piątek 19 maja delegacja naszego seminarium wzięła udział w przygotowaniu i uroczystej celebracji Mszy Świętej sprawowanej z okazji 350-lecia beatyfikacji bł. Salomei. Uroczystej liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja ks. abp. Marek Jędraszewski. Jednym z koncelebransów był wikariusz prowincjalny krakowskiej prowincji franciszkanów br. Mariusz Kozioł. Niewielki kościół św. Andrzeja, przy którym znajduje się klasztor sióstr klarysek, napełnił się wiernymi - czcicielami pierwszej polskiej klaryski. Bł. Salomea siostra Bolesława Wstydliwego, po śmierci swego męża, węgierskiego królewicza Kolomana, z którym żyła w dziewiczym małżeństwie, powróciła na ziemie polskie. Z pomocą brata założyła pierwszą wspólnotę Ubogich Pań (klarysek) w Naszym kraju. Wspólnota mniszek, która początkowo przebywała w Zawichoście, przeniosła się w okolice Krakowa z uwagi na zagrożenie najazdami tatarskimi. Właśnie wtedy, w XIII w. założono pustelnię w podkrakowskiej Skale, gdzie przebywała błogosławiona. Salomea zmarła w opinii świętości a jej kult utrzymywał się nieprzerwanie przez wieki. Został ostatecznie przypieczętowany beatyfikacją, której 350 rocznicę obchodzimy w tym roku.