Rok akademicki Aktualności

Prymicyjne błogosławieństwo

Niedawno nasz brat Dawid Bujas przyjął święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu. 6 czerwca w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie sprawował Mszę Świętą prymicyjną, w której uczestniczyła nasza wspólnota seminaryjna. Na zakończenie udzielił przybyłym błogosławieństwa z indywidualnym nałożeniem rąk.

Ciesząc się z daru kapłaństwa, który otrzymał, życzymy mu Bożego Błogosławieństwa.

Radość

15.06.2022 r.

7 czerwca odbył się w seminarium dzień skupienia. Konferencję o radości duchowej skierował do nas o. Zbigniew Świerczek, nasz współbrat misjonarz. Mówił o wartości i potrzebie pielęgnowania tej cnoty.
Tego dnia obchodziliśmy również liturgiczne wspomnienie błogosławionych męczenników Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego. Z tej okazji wzięliśmy udział w celebracji uroczystej Mszy Świętej w naszej bazylice, której przewodniczył o. bp. Stanisław Dowlaszewicz, nasz współbrat posługujący w Boliwii.

Święto św. Antoniego

Św. Antonii z Padwy wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych u początków jego istnienia, jeszcze za życia św. Franciszka z Asyżu. Okazał się błyskotliwym teologiem i wspaniałym kaznodzieją. Można powiedzieć, że odnajdywał osoby zagubione, które odeszły od Boga, jak ewangeliczna owca od swego pasterza. 13 czerwca w kalendarzu liturgicznym przypada jego święto.
Uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w naszej bazylice tego dnia przewodniczył o. Mariusz Tabulski, z Zakonu Paulinów. W trakcie wygłoszonego słowa przytoczył wiersz, będący świadectwem kultu św. Antoniego w pobożności ludowej, gdzie zasłynął jako orędownik w sprawach rzeczy zagubionych. Święty ten kojarzony jest również powszechnie z pomocą ubogim. Na zakończenie Najświętszej Ofiary zostały pobłogosławione bułki św. Antoniego, z których dochód przy zbieraniu ofiar przeznaczony jest na ubogich oraz lilie, będące w ikonografii atrybutem tego świętego patrona.

Uroczystość poświęcenia świątyni

16.06.2022 r.

14 czerwca przygotowaliśmy uroczystą asystę liturgiczną na celebrację Mszy Świętej z okazji poświęcenia naszej bazyliki. Liturgii przewodniczył o. Andrzej Prugar, który w wygłoszonym słowie nawiązał do poważnego pożaru jaki w XIX w. strawił znaczną część ówczesnej świątyni. Wskazał na skalę zniszczeń, które były na tyle poważne, że zastanawiano się nad wyburzeniem pozostałych po pożarze elementów konstrukcji i budowie zupełnie nowego kościoła. Ostatecznie - jak wskazał kaznodzieja - świątynię odbudowano pozostawiając ocalałe elementy, a dodatkowo podjęto decyzję o powierzeniu Stanisławowi Wyspiańskiemu wystroju wnętrza. Dzięki podjętym wówczas działaniom, dziś możemy podziwiać wyjątkowe piękno bazyliki i cieszyć się odbudowaną świątynią.

Wybory dziekana seminarium

12.07.2022 r.

Kapituła seminaryjna to braterskie spotkanie, w trakcie którego podejmujemy decyzje organizacyjne dotyczące naszej wspólnoty oraz przyglądamy się działaniu poszczególnych grup zawartych w jej ramach. Podczas ostatniego spotkania, które odbyło się 15 czerwca, odczytano sprawozdania z sekcji seminaryjnych oraz z podejmowanych przez nas dzieł. Kapituła to także moment wyboru nowego dziekana, czyli przewodniczącego braci seminaryjnej. Funkcję tę objął br. Paweł Babik. Gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej w owocnej posłudze całej wspólnocie!

Odnowienie profesji czasowej

30.09.2022 r.

Wakacje już w zasadzie za nami. Stajemy u progu nowego roku akademickiego i seminaryjnego. Jeszcze przed jego rozpoczęciem nasza wspólnota przeżywała rekolekcje w dniach 17–22 września. Słowo wygłosił do nas bp. Edward Kawa, nasz współbrat, a na co dzień biskup pomocniczy w diecezji lwowskiej. W swoich konferencjach skupił się na ślubach zakonnych. Kwestie z nimi związane poruszał w oparciu o Słowo Boże. Dzielił się przy tym swoim doświadczeniem. Wraz z nami zakonne dni skupienia odbywali bracia z krakowskiego konwentu św. Franciszka.

Ostatni dzień rekolekcji był zwieńczeniem wcześniejszych przygotowań duchowych. Odnowiliśmy wówczas nasze czasowe profesje zakonne. Śluby złożyliśmy na ręce Wikariusza Prowincji br. Mariusza Kozioła.

Bogu niech będą dzięki za ten wyjątkowy dar!

W tym samym czasie naszych czterech braci kończyło właśnie przeżywanie Drugiego nowicjatu, czyli bezpośredniego przygotowania do ślubów wieczystych. Złożenie przez nich profesji uroczystej odbędzie się 4 października w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie. Przygotowania te miały miejsce w klasztorze w Darłowie należącym do prowincji gdańskiej naszej gałęzi zakonnej i były wspólne dla trzech polskich prowincji (krakowskiej, warszawskiej i gdańskiej).

Inauguracja roku akademickiego

03.10.2022 r.

Pierwszego października odbyła się wspólna dla kilku prowincji franciszkańskich z południowej Polski inauguracja roku akademickiego. Tegorocznymi gospodarzami uroczystości byli krakowscy Bracia Mniejsi Kapucyni. Obchody rozpoczęły się celebracją Mszy Świętej w kościele pw. Zwiastowania NMP. Pozostałe punkty programu, bezpośrednio po liturgii, miały miejsce w samym klasztorze. Jednym z elementów spotkania była immatrykulacja braci pierwszego roku.

Seminarium przy ul. Franciszkańskiej 4 było reprezentowane zarówno przez kleryków, jak i wychowawców. Wśród mówców, swoje wystąpienia mieli nasi przełożeni – Prowincjał br. Marian Gołąb oraz Rektor br. Mariusz Orczykowski.

Wspólne inauguracje roku akademickiego dla seminarzystów franciszkańskich w Krakowie są już kilkuletni tradycją. Wiąże się to z faktem powstania Studium Franciszkańskiego, które do tej pory zrzeszało seminaria trzech prowincji, a więc nasze (Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych), Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i Zakonu Braci Mniejszych (Matki Bożej Anielskiej). W tym roku dołączyły kolejne dwa seminaria Zakonu Braci Mniejszych z prowincji – Niepokalanego Poczęcia NMP z Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Wniebowzięcia NMP z Katowic Panewnik.