Rok akademicki Aktualności

Przyjdź na wspólne kolędowanie!

26.12.2022 r.

Od Wigilii Świąt Bożego Narodzenia na placu przy ul. Franciszkańskiej odbywa się organizowana przez nas Żywa Szopka przy Franciszkańskiej. Za nami już dwa dni wspólnego uwielbiania Pana kolędami. Dziś jeszcze ostatnia szansa by przyjść, wspólnie się spotkać, modlić i cieszyć się! Zaczynamy o godz. 14:00!

Serdecznie zachęcamy do przybycia oraz oglądania naszej transmisji, która będzie dostępna od 14:00 pod adresem: www.szopka.franciszkanska4.pl

Przypominamy również porządek Mszy Świętych w naszej bazylice.

Noworoczna pasterka

W pierwszy dzień nowego roku o północy Mszę Świętą w naszej bazylice sprawował pasterz archidiecezji krakowskiej ks. abp Marek Jędraszewski. Jest to tradycja zapoczątkowana przez Karola Wojtyłę. Jako wspólnota seminaryjna przygotowaliśmy oprawę liturgiczną celebracji.

Pierwszy stycznia jest czasem gdy poświęcamy rozpoczynający się rok Bożej opiece. Kalendarz liturgiczny w sposób szczególny podkreśla tego dnia osobę Maryi jako Bożej Rodzicielki.

Kolęda u sióstr klarysek

09.01.2023 r.

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, znaną również pod zwyczajowa nazwą Święta Trzech Króli, nasza wspólnota seminaryjna wybrała się w odwiedziny do sióstr klarysek w Krakowie. Najpierw w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła celebrowaliśmy Mszę Świętą, której przewodniczył rektor seminarium - br. Mariusz Orczykowski. Po skończonej liturgii rozpoczęliśmy śpiew kolęd.

XIX Sesja Kolbiańska

11.01.2023 r.

W ubiegłą sobotę 7 stycznia w auli bł. Jakuba w naszym klasztorze odbyła się XIX Sesja Kolbiańska pt. „Św. Maksymilian i Reguła św. Franciszka”. Organizatorami wydarzenia był Instytut Studiów Franciszkańskich oraz nasze seminarium. W czasie konferencji prezentujący nawiązali m. in. do kontekstu biograficznego św. Maksymiliana Kolbe, szczególnej roli Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w szerzeniu kultu Niepokalanej jaki dostrzegał męczennik miłości, oraz jego dbałość o modlitwę i śluby zakonne. W czasie panelu dyskusyjnego padło pytanie o to co jest najmocniej pociąga w świadectwie o. Kolbego.

Po spotkaniu w auli bł. Jakuba udaliśmy się na wspólną celebrację Mszy Świętej w przyklasztornej bazylice, której przewodniczył gwardian naszego konwentu br. Piotr Cuber.

Bogactwo życia

24.01.2023 r.

W dzień liturgicznego wspomnienia św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy (21 stycznia) przeżywaliśmy dzień skupienia. Kolejny raz prowadził go salwatorianin, ks. Jacek Nowak. Swoją konferencję oparł na fragmencie tekstu biblijnego pochodzącego z początku drugiego rozdziału Listu do Efezjan omawiając przy tym temat eklezjologii. Wskazał na istotny przekaz orędzia Kościoła, jakim jest duchowe życie, którym zostaliśmy obdarzeni. Nawiązał również do przeżywanego teraz czasu, zwanego w kalendarzu liturgicznym Okresem Zwykłym oraz do sprawy przeżywania codzienności, która jawi się często jako coś powszedniego.

Kapituła seminaryjna

Pierwszy semestr obecnego roku akademickiego i seminaryjnego już u kresu. W naszej wspólnocie jest to czas na podsumowania. 1 lutego odbyła się kapituła, czyli braterskie spotkanie, podczas którego obradujemy nad ważnymi sprawami naszego życia codziennego. W planie znalazły się m. in. sprawozdania z działalności sekcji seminaryjnych. Istotnym punktem był wybór dziekana, czyli osoby pełniącej funkcję przewodniczącego w seminarium. Tradycyjnie jego kadencja trwa jeden semestr. W nadchodzących miesiącach będzie nim br. Serhiy Horovyy z Kustodii Prowincjalnej Krzyża Świętego na Ukrainie. Jest to jednostka zakonna, podlegająca krakowskiej prowincji franciszkanów. Naszemu współbratu gratulujemy i życzymy owocnej posługi!

Warsztaty śpiewu gregoriańskiego „Ad Te, Domine”

03.02.2023 r.

W dniach od 3 do 5 marca nasze Studium Franciszkańskie organizuje warsztaty śpiewu gregoriańskiego Ad Te, Domine przeznaczone dla mężczyzn zarówno duchownych, jak i świeckich. Ich celem będzie wzbudzanie lub pogłębianie wrażliwości na wielobarwne piękno i bogactwo muzyki chorałowej, a także przyglądanie się jej wyjątkowemu miejscu w przeżywaniu liturgii.

Przez trzy dni spędzone w średniowiecznych murach klasztoru braci mniejszych konwentualnych (franciszkanów) w Krakowie przy ulicy Franciszkańskiej 4 uczestnicy warsztatów będą mieli okazję:

Materiał muzyczny opracowywany w trakcie warsztatów będzie skupiał się wokół liturgii II niedzieli Wielkiego Postu (propria, części zmienne), a także łacińskich części stałych. 

PROWADZĄCY. Nad przebiegiem prac warsztatowych będzie czuwać s. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII, organistka, gregorianistka, kierownik kierunku Muzyka Kościelna na UPJPII, a także br. mgr Marcin Sarna, muzykolog i komparatysta (UJ).

-----------------

Szybkie info:

---------------------------------------------------------------------------

Pytania prosimy kierować do organizatorów:
mail: warsztatyfranciszkanie@gmail.com; (+48) 12 422 71 15.