Rok akademicki Aktualności

Koronawirus

21.03.2020 r.

Epidemia COVID-19 wywarła swój wpływ również na codzienne życie we franciszkańskim seminarium. Od 12 marca odwołane zostały zajęcia akademickie. Spotkania grup duszpasterskich, przygotowania do Triduum oraz wszelkie nabożeństwa prócz Eucharystii zostały przerwane.

Oczywiście bracia nie pozostali w tym czasie bezczynni. Część zajęć prowadzona przez braci z klasztoru mogła odbywać się nadal - i to ze zwiększoną częstotliwością. Seminarzyści podjęli również inicjatywy modlitewne (adoracja przed południem, wspólny różaniec wieczorem) oraz praktyczne (np. dezynfekcja klamek i konfesjonałów w bazylice). Niektóre ze sprawowanych w seminarium nabożeństw były transmitowane przez internet.

W tym czasie o wstawiennictwo prosimy szczególnie bł. Rafała Chylińskiego - franciszkanina, który w czasie epidemii posługiwał chorym i zmarł, zaraziwszy się od jednego z nich.

Wręczenie konstytucji

08.04.2020 r.

Kapituła generalna Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych uchwaliła latem 2018 roku nowe konstytucje Zakonu. Po przetłumaczeniu ich (oraz statutów generalnych) na język polski każdy z braci otrzymał własny egzemplarz podczas nieszporów, które odbyły się w kaplicy klasztornej. Ojciec gwardian Piotr Bielenin wygłosił krótkie słowo, w którym przypomniał, że nadrzędnym prawem dla każdego chrześcijanina jest miłość. Konstytucje są dokumentem, które wskazują zakonnikom, jak tę miłość praktykować na co dzień.

Transmisje nabożeństw

10.04.2020 r.

W czasie, gdy liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwach musi być mocno ograniczona, transmitujemy wiele wydarzeń z krakowskiej bazyliki oraz kaplicy seminaryjnej. Zachęcamy do wspólnej modlitwy!

Franciszkanie na Youtube

Opuszczony

12.04.2020 r.

Ograniczenia związane z epidemią wymusiły organizację Triduum Paschalnego bez udziału wiernych. W tym roku wyraźniej niż kiedykolwiek ukazało się opuszczenie i samotność Jezusa w czasie Jego męki. Transmisje internetowe z opustoszałej bazyliki były jedyną formą, w której można było łączyć się w modlitwie.

Opuszczony Jezus nie pozostaje w grobie na zawsze. Radosne obchody Wigilii Paschalnej dają nadzieję oraz przypominają, że Chrystus jest Zwycięzcą śmierci.

Niech Zmartwychwstały Pan obdarza Was wszelkimi łaskami!

Wielki Czwartek Wielki Piątek Wigilia Paschalna

Mistrzowie teologii

08.05.2020 r.

Bracia Mateusz Gliwa oraz Dawid Nowak złożyli 8 maja egzamin magisterski, kończąc tym samym studia filozoficzno-teologiczne w krakowskim seminarium franciszkanów. Przed zaplanowanymi na 30 maja święceniami prezbiteratu czekają ich jeszcze rekolekcje oraz kurs ekonomiczny.

Br. Mateusz Gliwa w swojej pracy magisterskiej przedstawił "Zarys antropologii teologicznej w życiorysach świętego Franciszka z Asyżu napisanych przez Tomasza z Celano oraz Bonawenturę z Bagnoregio", natomiast tematem pracy br. Dawida Nowaka były "Poglądy Grzegorza z Nyssy na temat Trójcy Świętej w »Drobnych pismach trynitarnych«".

Bliskość Jezusa

12.05.2020 r.

"Jezus jest blisko" - tymi słowami otwarł majowy dzień skupienia o. Andrzej podczas porannej modlitwy Liturgią Godzin. Rzeczywiście, czas ciszy i modlitewnej refleksji sprzyja odkrywaniu bliskości Boga.

Konferencję wygłosił o. Stanisław Rochowiak, misjonarz z Uzbekistanu, którego restrykcje związane z koronawirusem zatrzymały w Krakowie. Przypomniał on dwa z praw duchowego życia. Pierwszym jest prawo nieustannego ruchu, zgodnie z którym na drodze duchowego rozwoju nie da się stać w miejscu. Drugie z nich mówi, że każdy człowiek jest przyciągany do zła i dla każdego zło przedstawia się w jakiś sposób atrakcyjne. Lekarstwem na te trudności jest postawa pokory.

W kontekście zbliżającego się Dnia Modlitw o Uświęcenie Kapłanów o. Stanisław przypomniał, jakimi przymiotami winien się odznaczać prezbiter: wdzięcznością, miłosierdziem, współczuciem, czujnością i odwagą. Konferencję ubarwiły przypowieści z kręgu kultury muzułmańskiej.

W homilii o. Rochowiak przypomniał o nieustannym zagrożeniu, jakim jest dla zakonnika popadnięcie w pychę i szukanie własnej chwały. Osoba konsekrowana ponad własne plany ma stawiać ufne zawierzenie temu, który ją powołał i przygotował dla niej swoje drogi.

Idźcie i głoście

30.05.2020 r.

Trzech absolwentów franciszkańskiego seminarium przyjęło z rąk ks. bpa Jana Zająca sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. Bracia Arkadiusz Góra, Dawid Nowak i Mateusz Gliwa zakończyli w ten sposób etap formacji początkowej. Liczba uczestników uroczystości była z konieczności ograniczona, ale na pewno nie stanowiło to żadnego problemu dla łaski, którą Bóg obficie zlewa na swoich wybranych.

Dzień wcześniej w kaplicy seminaryjnej kandydaci złożyli publiczne wyznanie wiary i przysięgę wierności Kościołowi. W najbliższych dniach neoprezbiterzy otrzymają przydział do jednego z klasztorów prowincji, w którym będą pełnić posługę kapłańską.