Rok akademicki Aktualności

Misterium męki naszego Pana

08.04.2023 r.

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy, Liturgia Męki Pańskiej, Ciemna Jutrznia. Celebracje, które podejmujemy w czasie Triduum Paschalnego podejmują wspomnienie ofiary krzyżowej Pana Jezusa. Jest to dla nas czas szczególnej refleksji nad tajemnicą naszego odkupienia. Przed nami kulminacja obchodów tego świętego czasu - Liturgia Wigilii Paschalnej.

Wielkanoc

11.04.2023 r.

Liturgia Wigilii Paschalnej wyróżnia się swą wyjątkową formą spośród wszystkich celebracji. Czytania zaczerpnięte z Pisma Świętego ukazują drogę zbawienia ciągnącą się przez wieki, która swój moment kulminacyjny osiągnęła w ofierze Syna Bożego – Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Liturgia ta podkreśla fakt odkupienia rodzaju ludzkiego. Radość z faktu zmartwychwstania wyraziliśmy procesją rezurekcyjną, która odbyła się przez naszą bazyliką. Nieodłącznym elementem naszego życia zakonnego, franciszkańskiego jest Liturgia Godzin. Również w niej wspominaliśmy wielkie dzieła Boże.

Piknik franciszkański

03.05.2023 r.

Coroczne braterskie spotkanie seminarzystów zakonów franciszkańskich z południowej Polski rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kościele stygmatów św. Franciszka z Asyżu przy ul. Ojcowskiej w Krakowie, w dniu 29 kwietnia. Tego roku gościli nas bracia z bronowickiego konwentu należącego do Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych. Przez cały dzień odbywały się zawody sportowe obejmujące różne dyscypliny (m. in. piłka nożna halowa, dart, tenis stołowy). W czasie odpoczynku od rozgrywek odbywały się wspólne rozmowy i poczęstunek. Dla zainteresowanych wiejskim folklorem podkrakowskich wsi przełomu XIX i XX w. zostało zorganizowane wyjście do muzeum „Rydlówka”, miejsca związanego z dramatem „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Wyjątkowym elementem tego dnia było świadectwo sióstr ze zgromadzenia Misjonarek Miłości, które zostało założone przez Matkę Teresę z Kalkuty. Opowiedziały o swojej pracy wśród ludzi najbardziej potrzebujących.

Można więc powiedzieć, że spotkanie było okazją do zawarcia i pogłębienia znajomości w obrębie naszej wielkiej rodziny. Czekamy teraz na przyszłoroczne spotkanie, którego organizatorami będą bracia kapucyni oraz nasze seminarium!

Pierwsze dni maja

08.05.2023 r.

Miesiąc maj jest nieodłącznie kojarzony z nabożeństwami do Matki Bożej. Tradycyjne majówki rozpoczęliśmy nabożeństwem przez figurką Maryi w naszym ogrodzie. Pierwsze dni tego miesiąca są związane z ważnymi wydarzeniami religijnymi i historycznymi dotyczącymi państwa polskiego. Szczególnie ważnym dniem jest trzeci maja. Świętujemy wtedy Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski oraz uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja. Dzień wcześniej w naszej wspólnocie odbyła się tzw. jednodniówka, czyli dzień wypoczynku.

Procesja św. Stanisława

17.05.2023 r.

Św. Stanisław Biskup i Męczennik jest patronem Polski i Archidiecezji Krakowskiej. Jego wspomnienie liturgiczne obchodzone w randze uroczystości przypada na 8 maja. Ku czci tego świętego w Krakowie organizowana jest rokrocznie procesja, która w tym roku odbyła się 14 maja. Tradycyjnie niesione są liczne relikwie świętych i błogosławionych znajdujące się w dawnej stolicy naszego kraju. Nasze seminarium było reprezentowane przez znaczną grupę braci, którzy wyruszyli z relikwiami franciszkańskich świętych.

Dzień skupienia

22.05.2023 r.

Kolejny dzień skupienia w naszej wspólnocie odbył się 18 maja. Poprowadził go ks. Jacek Nowak, salezjanin. Tym razem dotknął tematu chrystologii. Swoją konferencję oparł na dwóch tekstach - początku Ewangelii wg. św. Mateusza oraz na Prologu św. Jana. Chciał w ten sposób zarysować kwestię dwóch natur Chrystusa: Boskiej i ludzkiej.

Przeżywany przez nas Okres Wielkanocny, który powoli dobiega końca, jest szczególnym czasem refleksji nad tym tematem. Uroczystości Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia podkreślają prawdę o wyjątkowym wyniesieniu natury ludzkiej do niezwykłej godności w osobie Pana Jezusa.

350-lecie beatyfikacji bł. Salomei

26.05.2023 r.

W piątek 19 maja delegacja naszego seminarium wzięła udział w przygotowaniu i uroczystej celebracji Mszy Świętej sprawowanej z okazji 350-lecia beatyfikacji bł. Salomei. Uroczystej liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja ks. abp. Marek Jędraszewski. Jednym z koncelebransów był wikariusz prowincjalny krakowskiej prowincji franciszkanów br. Mariusz Kozioł. Niewielki kościół św. Andrzeja, przy którym znajduje się klasztor sióstr klarysek, napełnił się wiernymi - czcicielami pierwszej polskiej klaryski. Bł. Salomea siostra Bolesława Wstydliwego, po śmierci swego męża, węgierskiego królewicza Kolomana, z którym żyła w dziewiczym małżeństwie, powróciła na ziemie polskie. Z pomocą brata założyła pierwszą wspólnotę Ubogich Pań (klarysek) w Naszym kraju. Wspólnota mniszek, która początkowo przebywała w Zawichoście, przeniosła się w okolice Krakowa z uwagi na zagrożenie najazdami tatarskimi. Właśnie wtedy, w XIII w. założono pustelnię w podkrakowskiej Skale, gdzie przebywała błogosławiona. Salomea zmarła w opinii świętości a jej kult utrzymywał się nieprzerwanie przez wieki. Został ostatecznie przypieczętowany beatyfikacją, której 350 rocznicę obchodzimy w tym roku.