Rok akademicki 2021/2022

Vivat Academia!

Dzień 1 października jest nieodłącznie związany z początkiem roku akademickiego. Studium Franciszkańskie w Krakowie, zrzeszające kleryków z trzech prowincji franciszkańskich: Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów oraz Zakonu Braci Mniejszych, zainaugurowało nowy rok w kościele Stygmatów św. Franciszka przy ulicy Ojcowskiej. Po uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył br. Jacek Koman OFM, minister prowincjalny Braci Mniejszych, odbyło się spotkanie, podczas którego podsumowano miniony rok pracy oraz otwarto nowy. Podczas obchodów miało miejsce uroczyste ślubowanie studentów pierwszego roku. Całość zwieńczył wykład inauguracyjny poświęcony tematyce eucharystycznej.

Śluby wieczyste

Uroczystość św. Franciszka z Asyżu jest wyjątkowa pod wieloma względami. Franciszkanie czczą ją obchodami wigilii, kiedy to w obrzędzie Transitus, przy zgaszonym świetle i zapalonych świecach wspominane jest przejście założyciela zakonu z tego świata do ojczyzny niebieskiej.

W sam dzień uroczystości 4 października w Bazylice św. Franciszka w Krakowie odbyły się śluby wieczyste pięciu postnowicjuszy. Bracia: Bartłomiej Rochowiak, Dawid Jeziorski, Dawid Furgał, Szymon Tuptoński i Łukasz Gradek złożyli uroczystą profesję zakonną na ręce br. Mariana Gołąba OFMConv, ministra prowincjalnego krakowskiej prowincji franciszkanów. Było to ich przejście na stałe do nowej rodziny, jaką jest zakon. Braciom neoprofesom życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej Niepokalanej, patronki Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

Wybory dziekańskie

U progu nowego roku akademickiego odbyły się wybory zarządu seminaryjnego. W tajnym głosowaniu do posługi dziekana został wyłoniony br. Krystian Głuch. Obok niego w skład zarządu weszli br. Mateusz Hnat, jako wice dziekan oraz br. Miłosz Mężyk pełniący obowiązki ceremoniarza. Wybranym braciom gratulujemy i życzymy owocnej posługi.

Promocja książki

25.10.2021 r.

W trakcie promocji swojej najnowszej książki pt. "Oddech słońca" nasz misjonarz br. Bogusław Dąbrowski OFMConv podzielił się swoimi wypomnieniami z pracy misyjnej na kontynencie afrykańskim. Spotkanie miało miejsce 10 października w auli bł. Jakuba. Opowieści o trudach pracy w Ugandzie połączone były z zarysowaniem codziennego życia w tym kraju, jego kultury i problemów. Nie zabrakło pytań od zebranych na sali gości. Kolorytu spotkaniu dodały odwiedziny br. Roberta Wieczorka OFMCap, misjonarza i zarazem przyjaciela prelegenta.

W organizację wydarzenia włączyli się członkowie seminaryjnego koła misyjnego, które zrzesza braci pragnących poszerzyć swoją wiedzę związaną z tematyką misyjną.

Nic ukrytego

15 października przeżywaliśmy w naszej wspólnocie pierwszy w tym roku akademickim dzień skupienia. Rozważania nad tematem prawdy poprowadził br. Jan Maria Szewek OFMConv, rzecznik prasowy krakowskiej prowincji franciszkanów i sekretarz ministra prowincjalnego. W kazaniu przybliżył kwestię prawdomówności i wiarygodności, podkreślając ten aspekt szczególnie w obszarze życia publicznego. Myśl przewodnia została oparta o słowa perykopy Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. (Łk 12, 2)

cytat za: Biblia Tysiąclecia, wyd. 5, Pallottinum, Poznań 2012

Świętowanie tytułu profesorskiego

26.10.2021 r.

W sobotę 23 października w klasztorze św. Franciszka w Krakowie miało miejsce wręczenie księgi jubileuszowej o. Zdzisławowi Gogoli OFMConv. Ukoronowaniem jego rozległego dorobku naukowego było otrzymanie tytułu profesora w 2020 r., jednak ze względu na pandemię świętowanie było wtedy niemożliwe. Księga została wydana jako wyraz szacunku do profesora i jest zarazem pewnego rodzaju prezentem na jego 70 urodziny. Nosi tytuł Constantia et Virtute a jej redaktorem jest ks. Józef Wołczański. Podczas wręczenia tej publikacji autor wygłosił laudację na cześć franciszkanina a wielu prelegentów dołączyło się do życzeń i podziękowań za rozwój nauki. Całość spotkania poprowadził o. Andrzej Hejnowicz, zaś wypowiadali się między innymi ks. prymas Józef Kowalczyk, o. bp Błażej Kruszyłowicz oraz gwardian krakowskiego konwentu - o. Piotr Cuber.

Pożegnanie br. Krzysztofa Janasa OFMConv

30.10.2021 r.

W sobotę 30. października w Harmężach delegacja 8 braci kleryków z opiekunem- br. Piotrem Hrecińskim - uczestniczyła w Mszy Świętej żałobnej sprawowanej za zmarłego br. Krzysztofa Janasa. Najświętszej Ofierze przewodniczył wikariusz krakowskiej prowincji franciszkanów br. Mariusz Kozioł. W wygłoszonym słowie wspomniał postać zmarłego, który, jak podkreślił, był zakonnikiem lubianym przez współbraci. Eucharystię poprzedził różaniec w intencji śp. br. Krzysztofa, zaś po Mszy Świętej odmówiona została Modlitwa w ciągu dnia z oficjum za zmarłych oraz odśpiewana koronka do Bożego Miłosierdzia. Na zakończenie ciało zmarłego gwardiana konwentu w Harmężach, zostało przewiezione do Jasła, gdzie zostanie pochowane.

Zmarłego współbrata polecamy modlitwie. Niech Pan przyjmie go do grona zbawionych w niebie.

zdjęcia dzięki uprzejmości J. Mickiewicza

Początek listopada

03.11.2021 r.

Pierwsze dni listopada nieodłącznie kojarzone są z odwiedzaniem cmentarzy. W tych dniach nawiedzamy groby naszych bliskich zmarłych, ofiarujemy modlitwę. Jako symbol pamięci na mogiłach umieszczamy kwiaty i zapalone znicze.

Franciszkanie otaczają opieką modlitewną zmarłych członków swojego zakonu, krewnych, dobroczyńców. W naszym konwencie istnieje tradycja nabożeństw za zmarłych, podczas których przechodząc procesyjnie krużgankami bazyliki, zanosimy do Pana prośby za tych, którzy są tu pochowani. Są to zmarli bracia konwentu krakowskiego, siostry klaryski oraz świeccy krakowianie. Procesje odbywają się od pierwszego do trzeciego listopada. Warto przy tym zauważyć, że dzień pierwszego listopada ma charakter radosny. Wspominamy wówczas wszystkich świętych Kościoła. Drugiego listopada obchodzimy jako dzień zaduszny, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Natomiast trzeci dzień listopada jest w Zakonie Franciszkańskim szczególnym dniem modlitwy za zmarłych z tego zakonu. Pierwszego listopada za naszych zmarłych współbraci była również sprawowana Msza Święta w kaplicy cmentarnej na krakowskim Salwatorze. Po niej odbyła się procesja po cmentarzu.

Ze względu na wyjątkowy charakter tego czasu, w naszej wspólnocie seminaryjnej odbyła się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu w noc rozpoczynającą miesiąc listopadowy. Miała charakter wynagradzający w związku z odbywającymi się w tym czasie obchodami Halloween.

Post franciszkański

05.11.2021 r.

Okres od uroczystości Wszystkich Świętych do świąt Bożego Narodzenia jest w zakonie franciszkańskim obchodzony jako czas pokutny. Jego szczególnym wymiarem jest podejmowana praktyka postu.

Do tego tematu nawiązywał br. Piotr Bielenin w czasie dnia skupienia - 2. października. W konferencji przybliżył pojęcie pokuty rozumianej w duchu św. Franciszka. Była ona dla Biedaczyny z Asyżu stylem życia przesiąkniętym Ewangelią, wsłuchaniem w głos Boga, a znajdowała swój zewnętrzny wyraz w prawdziwej miłości do drugiego człowieka. W taki sposób realizowania powołania wpisuje się post, przeżywany w sposób pogodny, połączony z modlitwą i czynami miłosierdzia. Był to drugi element omówiony w trakcie spotkania.