Rok akademicki 2022/2023

Kapituła seminaryjna

03.02.2023 r.

Pierwszy semestr obecnego roku akademickiego i seminaryjnego już u kresu. W naszej wspólnocie jest to czas na podsumowania. 1 lutego odbyła się kapituła, czyli braterskie spotkanie, podczas którego obradujemy nad ważnymi sprawami naszego życia codziennego. W planie znalazły się m. in. sprawozdania z działalności sekcji seminaryjnych. Istotnym punktem był wybór dziekana, czyli osoby pełniącej funkcję przewodniczącego w seminarium. Tradycyjnie jego kadencja trwa jeden semestr. W nadchodzących miesiącach będzie nim br. Serhiy Horovyy z Kustodii Prowincjalnej Krzyża Świętego na Ukrainie. Jest to jednostka zakonna, podlegająca krakowskiej prowincji franciszkanów. Naszemu współbratu gratulujemy i życzymy owocnej posługi!

Posługa akolitatu

W niedzielę 12 lutego czterech naszych seminarzystów: Serhiy Horovyy, Mateusz Hnat, Szymon Greszta i Paweł Babik przyjęło posługę akolitatu. Odtąd będą włączeni w ściślejszą posługę przy stole Eucharystycznym. Bracia pochodzących bezpośrednio z terenów prowincji krakowskiej przyjęli ją z rąk wikariusza prowincji, br. Mariusza Kozioła, zaś br. Serhiy, z kustodii ukraińskiej, z rąk wikariusza kustodii br. Stanisława Pękali.

Serdecznie gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi Niepokalanej!

Przekaż nam 1,5%

14.02.2023 r.

Serdecznie zachęcamy do przekazania 1,5% swojego podatku na WSD Franciszkanów w Krakowie!

U progu Wielkiego Postu

Środa Popielcowa rozpoczyna okres pokuty poprzedzający święta Wielkiej Nocy zwany Wielkim Postem. Ten wyjątkowy czas nasza wspólnota rozpoczęła przeżywając 22 lutego dzień skupienia. O Duchu Świętym jako darze, który otwiera człowieka na perspektywę ofiarowania, mówił do nas ks. Jacek Nowak, salezjanin, w czasie głoszonej konferencji. W swoich rozważaniach dotykających kwestii Pneumatologii, posłużył się fragmentem tekstu z Księgi proroka Joela. Podczas Mszy Świętej nawiązał także do tematu Bożej ukrytości.

Wejście w okres wielkopostnej pokuty zaznaczył wymowny obrzęd posypania głów popiołem. Dzień zakończyliśmy wspólnotową Drogą Krzyżową, którą poprowadził br. Dawid Furgał. Treść przygotowanych rozważań nawiązywała do obrazów poszczególnych stacji znajdujących się w kaplicy Męki Pańskiej w naszej bazylice.

Warsztaty śpiewu gregoriańskiego „Ad Te, Domine”

24.02.2023 r.

W dniach od 3 do 5 marca nasze Studium Franciszkańskie organizuje warsztaty śpiewu gregoriańskiego Ad Te, Domine przeznaczone dla mężczyzn zarówno duchownych, jak i świeckich. Ich celem będzie wzbudzanie lub pogłębianie wrażliwości na wielobarwne piękno i bogactwo muzyki chorałowej, a także przyglądanie się jej wyjątkowemu miejscu w przeżywaniu liturgii.

Przez trzy dni spędzone w średniowiecznych murach klasztoru braci mniejszych konwentualnych (franciszkanów) w Krakowie przy ulicy Franciszkańskiej 4 uczestnicy warsztatów będą mieli okazję:

Materiał muzyczny opracowywany w trakcie warsztatów będzie skupiał się wokół liturgii II niedzieli Wielkiego Postu (propria, części zmienne), a także łacińskich części stałych. 

PROWADZĄCY. Nad przebiegiem prac warsztatowych będzie czuwać s. dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII, organistka, gregorianistka, kierownik kierunku Muzyka Kościelna na UPJPII, a także br. mgr Marcin Sarna, muzykolog i komparatysta (UJ).

-----------------

Szybkie info:

---------------------------------------------------------------------------

Pytania prosimy kierować do organizatorów:
mail: warsztatyfranciszkanie@gmail.com; (+48) 12 422 71 15.

Podsumowanie warsztatów śpiewu gregoriańskiego

15.03.2023 r.

Warsztaty śpiewu gregoriańskiego zakończone. Czas na podsumowanie. Spotkanie odbyło się w dniach 3-5 marca w budynkach klasztornych przy ul. Franciszkańskiej 4. Organizatorem było Studium Franciszkańskie. W wydarzeniu wzięło udział 35 uczestników. Byli to zarówno mężczyźni świeccy, jak i klerycy diecezjalni oraz zakonni.
Zajęcia prowadzili s. Susi Ferfoglia i br. Marcin Sarna.

Był to owocny czas zgłębiania wiedzy o chorale gregoriańskim zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Całość zwieńczyła niedzielna Msza Święta, podczas której śpiewaliśmy przygotowane wcześniej utwory.

Święcenia diakonatu

23.03.2023 r.

Św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, którego uroczystość obchodziliśmy w poniedziałek 20 marca jest wzorem pokornej służby i zasłuchania w Słowo Boże. W tym dniu przeżywaliśmy także radość związaną z wyświęceniem nowych diakonów. Posługę tę przyjęło trzech braci z naszej wspólnoty: br. Dawid Jeziorski, br. Dawid Furgał i br. Szymon Tuptoński, a także br. Łukasz Kucięba z Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych. Sakramentu udzielił biskup pomocniczy Archidiecezji Lwowskiej o. Edward Kawa, nasz współbrat w zakonie.

W niedzielny wieczór, poprzedzający uroczystość święceń, bracia złożyli publiczne wyznanie wiary i przysięgę wierności w kaplicy seminaryjnej. Obrzędowi przewodniczył minister prowincjalny o. Marian Gołąb.

Dziękując Panu Bogu za dar nowych diakonów prosimy by obdarzał ich błogosławieństwem!