Rok akademicki 2022/2023

Śluby wieczyste

08.10.2022 r.

We wtorek 4 października, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, który w zakonach rodziny franciszkańskiej ma rangę uroczystości, czterech braci z naszej wspólnoty złożyło wieczyste śluby zakonne. Byli to z Prowincji Krakowskiej: br. Paweł Babik, br. Szymon Greszta i br. Mateusz Hnat oraz z Kustodii Krzyża Świętego (Ukraina) br. Serhiy Horovyy.

Serdecznie gratulujemy! Niech Pan obdarzy Was pokojem, a Matka Najświętsza otoczy opieką!

autor zdjęć: Marcin Pirga

Ostatnie pożegnanie br. Józefa

09.10.2022 r.

4 października, w dniu, kiedy obchodziliśmy Uroczystość św. Franciszka z Asyżu, odszedł do Pana w sędziwym wieku 93 lat brat Józef Bałaban z konwentu św. Franciszka z Asyżu w Krakowie, przy którym znajduje się nasz dom formacyjny. Był powszechnie znany z wykonywanych różańców. Robił je ręcznie, pozyskując koraliki z hodowanych roślin, których nasiona noszą zwyczajową nazwę łzy Hioba.

Msza Święta pogrzebowa była celebrowana w przyklasztornej bazylice w czwartek 6 października pod przewodnictwem Prowincjała br. Mariana Gołąba, w asyście kapłanów z całej prowincji oraz rodzinnej parafii br. Józefa. Poprzedziły ją sprawowane dzień wcześniej Nieszpory nad jego trumną w Kaplicy Męki Pańskiej, a także w dniu pogrzebu Jutrznia i okolicznościowe modlitwy. Ciało zmarłego współbrata spoczęło na cmentarzu salwatorskim w Krakowie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

Październikowy dzień skupienia

19.10.2022 r.

14 października w piątek przeżywaliśmy dzień skupienia. Poprowadził go gwardian naszego klasztoru br. Piotr Cuber. Jest to czas swoistych jednodniowych rekolekcji. Podejmujemy tę praktykę przeważnie raz w miesiącu w trakcie roku akademickiego. Jej celem jest pogłębienie życia duchowego. W czasie trwania dnia skupienia obowiązuje milczenie, które umożliwia modlitewne skupienie i daje sposobność do refleksji duchowej.

Błogosławiony Jakub Strzemię — współpatron Prowincji

04.11.2022 r.

Krakowska prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) ma dwóch patronów — św. Antoniego oraz bł. Jakuba Strzemię. 21 października obchodziliśmy święto drugiego z nich.

Jego notka biograficzna dostępna jest m.in. na portalu brewiarz.pl. Podaje ona następujące informacje. Oprócz tego, że był franciszkaninem, wiadomo, że należał do Stowarzyszenia Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa we Lwowie, które działało na terenach Rusi i Mołdawii. Okazał się gorliwym przełożonym lwowskiego konwentu. W 1391 r. papież mianował go arcybiskupem Halicza. Włożył wielki wkład w rozwój katolicyzmu na Rusi. Szczególnym zaufaniem darzyła go para królewska: Władysław Jagiełło i Jadwiga. W 1404 r. dokonał poświęcenia świeżo wybudowanej katedry lwowskiej. Odszedł do Pana 20.10.1409 r. Zapamiętano jego ubóstwo i cześć, jaką żywił do Najświętszego Sakramentu.

W naszej prowincji jego liturgiczne wspomnienie obchodzone jest również jako dzień modlitw o kanonizację bł. Jakuba. Z tej racji w ramach modlitw w ciągu dnia, udaliśmy się procesyjnie do ołtarza, przy którym wystawione są relikwie współpatrona naszej prowincji, aby odśpiewać hymn ku jego czci. Popołudniową porą, wraz ze wspólnotą klasztorną zebraliśmy się na wspólnej Mszy Świętej. Bezpośrednio po jej zakończeniu odbyło się tzw. „nabożeństwo mitry”, w trakcie którego wystawiona została wyjątkowa relikwia — mitra bł. Jakuba. Jej wprowadzenie na jeden z bocznych ołtarzy bazyliki zostało połączone z procesją wejścia Mszy Świętej. Zwyczaj praktykowania wspomnianego nabożeństwa jest związany z podaniami mówiącymi o uzdrowieniach z dolegliwości głowy w trakcie nakładania wiernym mitry bł. Jakuba.

Duszpasterstwo młodzieży i powołań franciszek.pl – interesujące wydarzenia!

05.11.2022 r.

Duszpasterstwo to działające w ramach naszej prowincji zakonnej, zajmuje się organizacją różnego rodzaju spotkań i akcji o charakterze powołaniowym i formacyjnym dla młodzieży.

Nadchodzące wydarzenie:

Come & see o świętym Franciszku i Słowie - rekolekcje przeznaczone dla młodzieży męskiej (nie tylko dla rozeznających powołanie), którzy chcą poznać św. Franciszka z Asyżu, zwłaszcza w kontekście jego charyzmatu odczytywania słowa Bożego

Dodatkowe informacje - na profilu społecznościowym.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej duszpasterstwa: franciszek.pl

Minione wydarzenie związane z naszym seminarium:

22 października jako nasza wspólnota seminaryjna był gospodarzem spotkania dla członków Liturgicznej Służby Ołtarza zrzeszonych przy prowadzonych przez nas parafiach. Do pomocy w realizację tego wydarzenia w szczególniejszy sposób włączyła się grupa seminarzystów. Ważnym elementem spotkania byłą wspólna dla wszystkich uczestników Msza Święta. Obok niej w zrealizowane zostały zostały warsztaty oraz zorganizowano grę terenową.

zdjęcia: materiały Duszpasterstwa młodzieży i powołań franciszek.pl

Obchody pierwszych dni listopada

10.11.2022 r.

Przeżywane przez trzy pierwsze dni listopada: Uroczystość Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny oraz Wspomnienie Wszystkich Zmarłych Zakonu Serafickiego jak co roku miały wyjątkowy charakter.

Obchody Uroczystości Wszystkich Świętych w naszej wspólnocie rozpoczęła całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy seminaryjnej z 31 października na 1 listopada. W ten sposób kontynuowaliśmy kilkuletni zwyczaj tej modlitwy.

W każdy z tych trzech dni celebrowaliśmy Eucharystię w bazylice wraz ze wspólnotą klasztorną. Po obrzędach Mszy Świętej braliśmy udział w procesji po krużgankach, które są miejscem pochówku. Każdego dnia w wyznaczonych stacjach następowały wypominki wraz z towarzyszącymi modlitwami.

Zgodnie z tradycją nawiedzania grobów wielu braci udało się na Cmentarz Rakowicki. Seminaryjna delegacja uczestniczyła także w modlitwie za zmarłych na Cmentarzu Salwatorskim. Ponadto w naszej kaplicy seminaryjnej odbyło się nabożeństwo wypominkowe.

Obok wspomnianych wydarzeń, 2 listopada przeżywaliśmy dzień skupienia. Poprowadził go ks. Jacek Nowak, salwatorianin z Krakowa. W konferencji nawiązał do tematu eschatologii. Swoje rozważania oparł na dwóch fragmentach Pisma Świętego z Księgi Koheleta oraz Apokalipsy św. Jana.

Triduum ku czci błogosławionej Salomei

23.11.2022 r.

W kaplicy bocznej naszej bazyliki złożone są relikwie bł. Salomei. Była to pierwsza polska klaryska. Jako młoda dziewczyna została wydana za mąż za Kolomana, syna króla Węgier. Żyła z nim w dziewiczym małżeństwie. Po jego śmierci powróciła na ziemie polskie. Dzięki wsparciu brata, księcia Bolesława Wstydliwego, męża św. Kingi, dała początek Zakonowi Świętej Klary na terenie naszego kraju. Po śmierci jej ciało złożono w kościele franciszkanów w Krakowie.

Liturgiczne wspomnienie, obchodzone w naszej bazylice w randze święta przypada na dzień 19 listopada. Nasza wspólnota klasztorna i seminaryjna poprzedziła je triduum ku jej czci. Przez te dni celebrowaliśmy wspólnotowe (konwentualne) Msze Święte. Motywem przewodnim głoszonych kazań było życie błogosławionej. W dniu święta delegacja braci z seminarium udała się na celebrację Eucharystii do kościoła św. Andrzeja, którym opiekują się siostry klaryski. Historia tej wspólnoty sięga czasów bł. Salomei.